Kamiónová preprava a jej výber

Kamiónová preprava v nákladnej doprave

Kamiónová preprava má viacero podôb. V tomto sektore pôsobí najviac malých a stredných podnikov v oblasti logistiky. Mnohé z nich sú dokonca mikropodniky s jedným kamiónom a počtom zamestnancov menším ako deväť.

Kamiónová preprava

Kamióny okrem bežných transportov tiež zabezpečujú prepravu nadrozmerných nákladov a nadmernej prepravy. Rozdielom je, že v prvom prípade hovoríme o nadmernej veľkosti nákladu, v druhom o jeho nadmernej váhe. V súčasných podmienkach Slovenska je nadrozmerná veľkosť nákladu určená presiahnutím povolenej dĺžky 16,5 m a šírky 2,55 m. Pri nadmernej preprave je to prekročenie 40 t váhy celej súpravy aj s nákladom (resp. 8 t v prípade jednej nápravy).

Vyberáme kamiónovú prepravu

Pre transport tovaru od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi sa v súčasnosti suverénne najviac využíva práve kamiónová doprava. Nielen z dôvodu ľahšej dostupnosti, no vždy sú transporty kombinované s dopravou kamiónovou - nie je predsa mysliteľné, aby sa do mesta vo vnútrozemí všetko dostalo loďou. Prepravcovia preto musia byť verzatilní a využívať kamióny efektívne. Ktorí dopravcovia to však dokážu a na ktorých sa spoľahnúť?

V prvom rade je samozrejme potrebné sa uistiť, či prípadní dopravcovia ponúkajú služby, ktoré potrebujete. Veľa záleží od toho, aký materiál chcete prevážať, prípadne kam a ako často. Napr. transport nadrozmerného nákladu nie je samozrejmosťou pre každú prepravnú firmu. Po tomto zúžení výberu môžeme pokračovať v otázke, na čo sa pri výbere prepravcu zamerať vo všeobecnosti?

Veľmi dôležitým kritériom by mala byť história konkrétnej firmy. Prezrite si hlavne referencie od ich zákazníkov. Znie to banálne, no ak na novom dopravcovi záleží Váš zárobok, netreba k tomuto kroku pristupovať ľahkovážne. Môžete si tak pri výbere vytvoriť reálny pohľad na ponúkané služby a najmä mieru spoľahlivosti. Hoci mýliť sa je ľudské, a tak referencie bez akejkoľvek negatívnej poznámky môžu pôsobiť nedôveryhodne a účelovo. V ideálnom prípade máte priamo v okolí niekoho, kto sa s Vami môže podeliť o svoju skúsenosť s daným dopravcom.

Prezrite si návrh zmluvy a skontrolujte hlavné garancie. Každý dopravca si je vedomý dôležitosti zabezpečenia nepoškodenia tovaru, transportu v čo najkratšom možnom čase a vyhnutiu sa ostatným komplikáciam (napr. neplatné povolenia, porušovania predpisov na cestách…). Tieto náležitosti by nemal garantovať iba ústne, ale aj písomne v zmluve. Tá by mala obsahovať jasne sformulované nasledujúce body: popis prípadnej kompenzácie škôd spôsobených prepravcom, vrátane garantovaného času na vykonanie transportu (tzv. garantovaný tranzitný čas) a postupu kompenzácie v prípade nedodržania tohto času. Znakom dobrého prepravcu je v rámci zmluvy aj poskytnutie detailne popísanej cenovej ponuky so všetkými poskytovanými službami.

Objednaním kamiónu so šoférom sa proces transportu nekončí. Je potrebná komunikácia s cieľom transportu a tiež pri akýchkoľvek komplikáciách vzniknutých počas cesty. Hoci mnohí dopravcovia špedíciu vykonávajú samostatne, nie je to samozrejmosťou pre všetkých. Nespoliehajte sa preto automaticky na to, že všetko, čo sa Vás priamo počas transportu netýka, vyrieši dopravca. Radšej dbajte pri jeho výbere na to, aby daná kamiónová prepravná spoločnosť mala špedíciu medzi ponúkanými službami.

Webstránka vytvorená v Exile