Ako rozšíriť partnerské siete?

Mať veľa spoľahlivých kontaktov je v oblasti logistiky veľmi dôležité. Predstavte si, že ste dopravca a náhle od svojho stáleho zákazníka dostane ponuku na transport. Momentálne ale máte obsadené všetky kamióny... Nechcete však stratiť možnosť ďalšej spolupráce s daným klientom a tak situáciu môžete vyriešiť delegovaním transportu na svojich partnerov, ktorým dôverujete. Vďaka kontaktom môžete získať množstvo ponúk na transport a vybudovať si tak klientelu.

Ako si teda úspešne budovať svoje partnerské siete? V prvom rade skúste uvážiť akú veľkú sieť budete potrebovať pre Váš biznis. Prvotnou odpoveďou bude určite “čo najväčšiu”, ale nie všetky kontakty sú nutne potrebné rozvíjať. V rámci Cargoclubu sa napr. ako dopravca nebudete orientovať na firmy vyžadujúce služby nadrozmernej prepravy, pokiaľ ich neponúkate. Zvážte kvalitu každého jedného a majte na mysli, že každý z nich je obojstranný. Málokedy sa dá síce dopredu presne predpovedať, čo z nich nakoniec môžete získať. Rozvíjanie a udržiavanie kontaktov Vás tiež stojí energiu a čas. Preto si rozmyslite, ktoré si “ponecháte v zálohe” a ktoré budete eventuálne využívať častejšie.

Okrem dôrazu na kvalitu kontaktov je samozrejme otázkou aj výhoda ich množstva. Kvantita môže mať jedno zásadné plus. Rastom svojich partnerských sietí zvyšujete možnosť získať nové prepravy. Jednak sa môžete dostať k novým klientom, zároveň niektorý z Vašich partnerov môže delegovať prepravu svojho klienta práve na Vás. Viacej kontaktov by teda malo priniesť aj viacej práce. Nezabúdajte však aj na ich kvalitu, ako sme už spomenuli vyššie.

Najdôležitejším aspektom budovania partnerských sietí, a to nie len v rámci nákladnej dopravy, je samozrejme dostať sa k nim. Registráciou v Cargoclube sa stávate súčasťou preverenej siete dopravcov a máte tak k dispozícií stále sa rozširujúcu databázu kontaktov.

Najlepšie sa ale buduje partnerská sieť priamo pri práci. Po dobre vykonanom transporte a spokojnosti všetkých zúčastnených je zárodok nových kontaktov postavený na pevnom základe. Veľakrát je však problém zistiť kto čo potrebuje, prípadne s čím by kto mohol pomôcť Vám. V Cargoclube je vyhľadávanie vhodných ponúk pre transport rýchle a jednoduché.

Veľkou výhodou je prehľadné zobrazenie kontaktov spojených s jednotlivými prepravami, ktoré ste s niekym uzavreli. Podstránka “expirované prepravy” slúži ako zobrazenie histórie Vašej aktivity v Cargoclube. Dôležité je si uvedomiť, že nezobrazuje iba úspešne dokončené prepravy, ale aj tie, ktorých sa nik nebol schopný ujať. Máte tak k dispozícií rýchly prehľad o tom, s kým sa Vám doteraz úspešne spolupracovalo a s kým nie. Prípadne, o ktoré prepravy nebol záujem.

V neposlednom rade budujte vzťahy na dôvere. Vyžadujte korektnosť od potencionálneho partnera, ale buďte taký aj zo svojej strany. Snažte sa svoju úlohu voči zadávateľom urobiť čo najlepšie. Aj keby sa Vám s nimi nepodarilo udržať dlhodobý vzťah, pozitívna referencia je skvelým nástrojom pre získavanie klientov.

Webstránka vytvorená v Exile