Ako používať Cargoclub?

Ako používať aplikáciu Cargoclub? V tomto článku sa dozviete všetko potrebné.

Registrácia

Na stránke registrácia vyplňte formulár. Pre overenie spoľahlivosti užívateľov potrebujeme základné firemné údaje, vrátane výpisu z obchodného registra. Tieto informácie použijeme iba na účel overenia, zaručujeme diskrétnosť s ich narábaním. Po preverení údajov Vám mailom doručíme potvrdenie o Vašom zaregistrovaní.

Prihlasovanie

Po úspešnej registrácii a našom preverení informácií sa môžete prihlásiť do aplikácie na úvodnej stránke. Do tabuľky vypíšte svoju mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácií a heslo, ktoré ste od nás obdržali v spätnom maili potvrdzujúcom Vašu registráciu. Toto heslo je generované náhodne a po prvotnom prihlásení si ho môžete ľubovoľne zmeniť v sekcii môj profil. V prípade zabudnutia hesla kliknite na odkaz pod prihlasovacím formulárom (Ste členom a zabudli ste heslo?).

Váš profil

Po prihlásení budete presmerovaní na stránku svojho profilu. Vľavo sú Vaše základné firemné informácie vrátane loga. Pokiaľ potrebujete údaje o sebe a firme zmeniť, môžete tak spraviť po kliknutí na upraviť profil. Pri logu dbajte na jeho správnu veľkosť (155px x 155px), všeobecne odporúčame použiť iba emblém loga. Pri samotných ponukách bude firemné logo zobrazené v malých rozmeroch. Vo forme emblému bude teda lepšie rozpoznateľné ostatnými užívateľmi. Ďalej na hornej lište úvodnej stránky môžete vidieť tieto podstránky:

Podstránky s ponukami

Tieto podstránky obsahujú zoznam ponúk. Čo je to ponuka? Je to transport, ktorý potrebuje vhodného dopravcu. Ak nejaký dopravca potrebuje odviezť tovar napr. z Bratislavy do Žiliny, no nemá dostupné vozidlo, môže vytvoriť v Cargoclube ponuku. Na tú reagujú dopravcovia, ktorí k dispozícii vozidlo idúce po danej trase majú. Tí môžu napísať k ponuke krátku správu. Tá by mala obsahovať cenu či podmienky, za akých by tovar bol ochotný previezť. Ak zadávateľovi ponuky sa podmienky v krátkej správe pod ponukou páčili, môže ich akceptovať. To spôsobí, že daný záujemca bude zákazkou poverený a na ponuku nebude možné pridávať ďaľšie komentáre od iných záujemcov.

Rovnako môžete Vy poslať krátku správu na ponuku v ktorej niekto napr. ponúka voľný kamión na trase z Bratislavy do Žiliny. Je to na Vás.

Podstránka Ponuky

Zobrazuje zoznam všetkých ponúk, o ktoré môžete prejaviť záujem. Všetky odpovede na ponuky vidíte len Vy a zadávateľ ponuky, komunikuje sa vždy priamo so zadávateľom. Ak ste vytvorili ponuku a zadávateľom ste vy, vidíte správy od všetkých záujemcov. Následne si môžete vybrať kto Vám ponúkne najlepšie podmienky.

Podstránka Nepotvrdené

Nájdete tu zoznam ponúk, o ktoré ste v minulosti prejavili záujem, ale ešte ste na ne nedostali odpoveď. Tieto ponuky sú stále dostupné a môžete stále jednať so zadávateľom.

Podstránka Vytvorené mnou

Nachádzajú sa tu ponuky, ktoré ste vytvorili Vy.

Podstránka Priradené mne

Obsahuje zoznam ponúk, na ktoré ste v minulosti reagovali a boli ste touto ponukou poverení.

Podstránka Expirované

Ak sú ponuky veľmi staré, expirujú. Ich zoznam nájdete na tejto podstránke. Táto podstránka slúži na to, aby ste mali prehľad o svojich transportoch aj dlho po tom, čo boli realizované.

Párovanie

Párovanie je nástroj, ktorý Vám nájde opačnú ponuku. Ak máte vytvorenú ponuku a označíte ju, Cargoclub Vám ponúkne opačný typ ponúk. Ak máte vytvorenú ponuku, kde potrebujete odviezť tovar, párovanie Vám nájde ponuky od iných dopravcov, ktorí ponúkajú priestor v kamióne. Takto si môžete uľahčiť prácu a elegantne tak nájsť transport ktorý potrebujete.

Kilometrovník

Pomôcka pre zisťovanie a overovanie dĺžky trás. Pomôže Vám pri plánovaní transportov či zisťovaní vzdialeností.

Vytváranie ponúk

Pre vytvorenie ponuky kliknite na jednu z podstránok s ponukami. Na každej z týchto stránok máte na pravej strane tlačidlo vytvoriť ponuku. Po kliknutí naň budete presmerovaní na formulár pre jej vytvorenie.

V prvom rade zvoľte o aký typ ponuky pôjde. Či Vy potrebujete odviezť materiál (cargo), alebo máte k dispozícii vozidlo a ponúkate možnosť prevozu (vozidlo).

Pokiaľ chcete, aby komunikáciu o ponuke s prípadným záujemcom riešil niekto iný než je uvedené vo Vašich kontaktných informáciach na profile, uveďte meno tejto kontaktnej osoby. Následne sa objavia aj kolónky pre zástupnú kontaktnú mailovú adresu a telefónne číslo.

Následne zadajte dátum odchodu a príchodu. Odporúčame vyplniť aj približný čas odchodu a príchodu.

Cargoclub pracuje s GPS dátami. Preto miesto názvu krajín, odkiaľ a kam je zásielka alebo transport určený, je potrebné zadať kód krajiny. Následne Vám formulár ponúkne návrhy, z ktorých si môžete kliknúť na čo potrebujete. Ak sa Vám v nej hľadaná krajina neobjaví, jedná sa o krajinu mimoeurópsku - a teda priestor, ktorý Cargoclub nepokrýva. Následne je dôležité správne vyplniť PSČ konkrétneho miesta transportu. Rovnako nezabudnite uviesť presnú adresu - meno a číslo ulice.

Ďalej môžete zanechať akúkoľvek poznámku pre prípadných záujemcov. Taktiež môžete k ponuke pripojiť všetky potrebné dokumenty. Na záver kliknite na zelené tlačítko v spodnej časti formulára a Vaša ponuka je vytvorená!

Prezeranie ponúk

Na podstránkach s ponukami sa nachádza základná obrazovka pre ich prezeranie - obsahuje 2 časti. Na ľavo môžete vidieť zoznam ponúk a vpravo detajly ponuky, na ktorú ste si klikli.

V rámci modrej hlavičky na vrchu ľavej tabuľky môžete vidieť názov stĺpcov údajov jednotlivých ponúk. Typ označuje či zadávateľ potrebuje odviezť tovar (obrázok krabice), alebo ponúka vozidlo (obrázok vozidla). Stĺpec Vytvoril označuje tvorcu ponuky, miesto odchodu a príchodu vidíte v podobe kódu krajín a PSČ. Čas odchodu a príchodu vyjadruje žiadaný termín splnenia transportu. Posledný stĺpec s názvom stav, označuje, či je daný transport dostupný, expirovaný, alebo je ním už niekto poverený.

Po kliknutí na hlavičku stĺpca v tabuľke, budú všetky ponuky zoradené podľa tejto vlastnosti. Ak kliknete druhý krát, ponuky v tabuľke sa zoradia v presne opačnom poradí. Po kliknutí na konkrétnu ponuku v ľavej tabuľke sa Vám vpravo zobrazia jej detaily - všetky informácie, ktoré sme opísali pri vytváraní ponuky. Ponuka taktiež obsahuje mapu trasy transportu. Všetky informácie o danej ponuke si môžete vytlačiť pre svoje potreby, poprípade dať priamo šoférovi. Stačí kliknúť na tlačidlo vytlačiť v hornom pravom rohu tabuľky s detailmi o ponuke.

Filter

Na podstránkach s ponukami sa nachádza filter. Otvoríte ho zeleným tlačítkom napravo. Nachádza sa hneď vedľa možnosti vytvoriť ponuku.

Po zadaní žiadanej hodnoty (napr. dátumu odchodu) do príslušnej kolónky filtru môžete ihneď vidieť ako sa ponuky v tabuľke automaticky vytriedili podľa Vami zadaného parametru. V tabuľke zostanú iba tie ponuky, ktoré vyhovujú Vašej požiadavke. V našom príklade zadania dátumu odchodu tie, ktoré ho majú rovnaký, alebo ho presahujú (zmiznú všetky so skorším dátumom).

Ako odpovedať na ponuky

Po vyhľadaní ponuky, ktorá Vás zaujala, na ňu môžete reagovať pridaním ponuky. Táto možnosť sa nachádza v spodnej časti tabuľky s detailmi o ponuke. Pridanie ponuky znamená, že vo forme komentáru vyjadríte záujem a navrhnete cenu a podmienky, za ktorých ste ochotný spolupracovať. Následne čakáte na reakciu od zadávateľa. Pri každej spätnej reakcii sa automaticky na hornej lište objaví upozornenie. Nemusíte sa báť, že by Vám niečo ušlo.

V prípade, že ste zadávateľom Vy, je proces opačný. Pri reakcii na Vašu ponuku budete upozornený a následne Vy reagujete na komentár k Vašej ponuke. Nemusíte reagovať na každú ponuku v komentári - je to na Vás. Ak sa Vám reakcia na Vašu ponuku pozdáva, resp. chcete svoju zákazku zveriť danému dopravcovi, stačí kliknúť na tlačidlo akceptovať v správe, na ktorej ste sa obaja zhodli. Automaticky tak uzavriete dohodu o transporte a daná ponuka zmení svoj status na akceptovaná a bude viditeľná iba pre zadávateľa a vybraného záujemcu. Ak bude zákazka priradená Vám, daná ponuka bude zaradená do sekcie priradené mne.

Podstránka párovanie

Táto podstránka predstavuje pomôcku pre vyhľadávanie vhodnej ponuky, ktorá dopĺňa tú Vašu. Inak povedané, môže sa Vám napr. stať, že potrebujete niekam odviezť určitý tovar. Použitím funkcie párovania vyhľadáte ponuky, ktoré sú opačného charakteru - niekto ponúka transport tam, kam potrebujete.

Ak chcete vidieť výsledky iba pre jednu Vašu konkrétnu ponuku, ťuknite na ňu v zozname Vaše ponuky. Zatiaľ sa Vám to môže zdať rovnaké ako použitie filtra. Ale je tu jeden veľmi podstatný rozdiel. Párovaním totiž nenájdete iba presne opačnú ponuku, ale aj tie, ktoré sú v určitom vyhovujúcom rozsahu. V prvých dvoch kolónkach (okruh miesta odchodu a okruh miesta príchodu) zadáte Vám vyhovujúcu mieru odchýlky od žiadaného miesta. Následne Vám Cargoclub ukáže ponuky vyhovujúce danej odchýlke pre všetky Vami vytvorené ponuky.

Kilometrovník

Zadajte miesto príchodu a miesto odchodu a zobrazte si okamžite trasu transportu na mape. Môžete zistiť dĺžku najvhodnejšej trasy a aj ako vyzerá.

Webstránka vytvorená v Exile